logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00

Tájékoztató nap etika/Hitt és erkölcstan órákról

Kerti Nóra

Tisztelt Szülők!

 

Az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része a fent említett évfolyamokon 2013.szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben.

 Iskolánknak az EMMI rendelet 182/A. § (1) (2) bekezdése szerint tájékoztató napot kell szervezni arról, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező etika órán kíván részt venni a tanuló a 2023/2024- es tanévben.

Ezen a napon az egyházi jogi személyek tájékoztatást adnak a Szülőknek és gyermeküknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg .

 

A tájékoztató nap:

-        időpontja: 2023. március 8. szerda, 17,00 óra

-        helyszín: Székhely Iskola (Kossuth L.u.60. magyar szaktantermében: I. emelet 104.terem)

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az EMMI rendelet 182/B § (7) alapján ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit – és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20 – áig írásban közölheti az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A módosítás lehetőségéről külön értesítést a továbbiakban nem küldünk.

 

Solt, 2023. 02. 23.

  

Sánta Edit

intézményvezető

2022. májusi kompetenciamérés eredményei
Játékos Sportverseny megyei döntő