logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00

Tájékoztató: A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás

Kerti Nóra

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!


A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékozta-

tom:


2024. március 27-én (szerdán) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felület (BÁI), amellyel a szülők-

nek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az


adott általános iskolába (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be

gyermeke jelentkezését.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai

országosan:


2024. április 18-19. (csütörtök és péntek) 8,00- 19,00 óráig.


Személyes beiratkozás helyszíne a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményébe:


6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60. iskolatitkári iroda (I. emelet)

Ügyintéző: Kiss Annamária Nikoletta, iskolatitkár


(Ezen a helyszínen történik az Intézmény összes feladatellátási helyére történő beiratkozás: Zsolt Utcai

Telephely /Zsolt utca 4./, Nagymajori Úti Telephely /Nagymajori út 24./.)


A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi (eredeti) dokumentumokra van szükség:

 a szülő ( gondviselő ) személyazonosító igazolványára,

 a szülő ( gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

 a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,

 a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 az Okmányirodában kapott NEK – adatlapra (A diákigazolvány igényléséhez kell.),


 Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Előzetesen a Mesevár Óvodától kér-

heti a nyomtatványt.). Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumo-

kat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani! (PTK.4:175. § (1) A különélő szülők a


gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben—így az iskolaválasztásnál- közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szü-

lői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyerme-

kétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)


A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de szeretnénk felhívni a


figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hi-

szen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-

ben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.


A beiratkozásról folyamatosan olvashat iskolánk honlapján: www.vecseysuli.hu (Elsősöknek fül)

Solt, 2023. 03. 18.


Sánta Edit, igazgató

Diákolimpia mezei futás vármegyei döntője Kecskeméten
Mezei futóverseny Kunszentmiklóson