logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Leendő elsősöknek

Kerti Nóra


Iktatószám: 105./I./2023.

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A 2023/2024. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

 

2023. április 5-én (szerdán) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felület (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai országosan:

 


2023. április 20-21. (csütörtök és péntek) 8,00- 19,00 óráig.


Személyes beiratkozás helyszíne a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményébe:

6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60. iskolatitkári iroda (I. emelet)

Ügyintéző: Kiss Annamária Nikoletta, iskolatitkár

(Ezen a helyszínen történik az Intézmény összes feladatellátási helyére történő beiratkozás: Zsolt Utcai Telephely /Zsolt utca 4./, Nagymajori Úti Telephely /Nagymajori út 24./.)

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

·       a szülő ( gondviselő ) személyazonosító igazolványára,

·       a szülő ( gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

·       a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,

·       a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,

·       a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

·       az Okmányirodában kapott NEK – adatlapra (A diákigazolvány igényléséhez kell.),

·       Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Előzetesen a Mesevár Óvodától kérheti a nyomtatványt.). Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani!

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de szeretnénk felhívni a figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Solt, 2023. 03. 16.                                                                            

Sánta Edit, intézményvezető

intézményvezetőSolti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola