logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Leendő elsősöknek

Kerti Nóra

A Klebelsberg Központ szülők számára készített tájékoztatója két ponton frissült.
Iktatószám: 105-1./I./2021.
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.
Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
Személyes beiratkozás esetén a következő telefonon illetve emailen kell egyeztetnie előzetesen: • 78/486-028 vagy 30/7810887 • vecseysuli@gmail.com Ügyintéző: Kiss Annamária Nikoletta, iskolatitkár Időpontfoglalás ideje: 2021.április 7-14. napjáig, munkanapokon, 13,00- 16,00
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Bajai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.
Solt, 2021. április 12.
Sánta Edit intézményvezető


Körzethatárok

Solt 1. körzet
OM 027867 Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60.
Ady Endre utca teljes, Arany János utca teljes, Aranykulcs tér teljes, Árnyas utca teljes, Árpád utca teljes,
Bánom utca teljes, Báthori utca teljes, Béke tér teljes, Benedek Elek utca teljes, Bokros utca teljes, Csaba
köz teljes, Csalogány utca teljes, Csárda utca teljes, Csukahát dűlő teljes, Deák Ferenc utca teljes, Dirdomb
dűlő teljes, Dózsa György utca teljes, Duna utca teljes, Ebédleső dűlő teljes, Érhát dűlő teljes, Erkel Ferenc
utca teljes, Faiskola utca teljes, Fecske köz teljes, Felsőrévbér dűlő teljes, Földvári út teljes, Fűzfa utca teljes,
Fűzhalom dűlő, Galamb utca teljes, Gárdonyi Géza utca teljes, Hajnal utca teljes, Hatház utca teljes, Hattyú
utca teljes, Havas utca teljes, Hegyalja dűlő teljes, Holló köz teljes, Iskola köz teljes, József Attila utca teljes,
Kadarka utca teljes, Kalimajor teljes, Kastély utca teljes, Katona József utca teljes, Kecskeméti út 000001-
000036 folyamatos, Kilátó utca teljes, Kinizsi utca teljes, Király utca teljes, Kossuth Lajos utca teljes, Lehel
utca teljes, Lepke utca teljes, Liget utca teljes, Medve utca teljes, Mester utca teljes, Mikszáth Kálmán utca
teljes, Móricz Zsigmond utca teljes, Nap utca teljes, Nefelejcs utca teljes, Nyár utca teljes, Nyírfa utca teljes,
Ősz utca teljes, Pacsirta utca teljes, Petőfi Sándor utca teljes, Pipacs utca teljes, Polyafoki dűlő teljes, Posta
utca teljes, Rákóczi Ferenc utca teljes, Remanencia dűlő teljes, Rév utca teljes, Révai György utca teljes,
Rezeda utca teljes, Rózsa utca teljes, Sándor utca teljes, Szent László tér teljes, Sirály utca teljes, Széchenyi
utca teljes, Szondy utca teljes, Szőlőhegy dűlő teljes, Szúnyogos köz teljes, Tamási Áron utca teljes, Tavasz
utca teljes, Tél utca teljes, Teleki Sándor utca teljes, Tompa utca teljes, Torony utca teljes, Törley Bálint utca
teljes, Vasút utca teljes, Vecsei út teljes, Vécsey tér teljes, Védgát utca teljes, Vendéglő utca teljes,
Víztorony tér teljes, Vörösmarty utca teljes, Zöldfa utca teljes, Zrínyi Miklós utca teljes, Zsoldos János utca
teljes, Zsolt utca teljes


Solt 2. körzet
OM 027867 Solti Vécsey Károly Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
6320 Solt, Nagymajori út 24.
Akácfa utca teljes, Alsó-tételalja tanya teljes, Aranykulcs utca teljes, Bacsó Béla utca teljes, Bakóhalom
teljes, Balassi utca teljes, Bartók Béla utca teljes, Bem utca teljes, Bercsényi utca teljes, Bethlen Gábor utca
teljes, Blaha Lujza utca teljes, Bocskay utca teljes, Búzás Ferenc utca teljes, Csillag utca teljes, Csordajárás
dűlő teljes, Damjanich utca teljes, Déryné utca teljes, Dobó utca teljes, Dugonics utca teljes, Erdő utca teljes,
Félixháza dűlő teljes, Felső-Tételalja dűlő teljes, Gábor Áron utca teljes, Gálháza dűlő teljes, Gyöngyvirág
utca teljes, Gyulai Pál utca teljes, Hármas dűlő teljes, Harmat utca teljes, Hársfa utca teljes, Határ utca teljes,
Hold utca teljes, Horgász utca teljes, Hunyadi János utca teljes, IV. Béla utca teljes, Jókai utca teljes,
Kazinczy Ferenc utca teljes, Kecskeméti út 000037-től végig folyamatos, Kopaszhalom major teljes, Kölcsey
Ferenc utca teljes, Madách Imre utca teljes, Málna utca teljes, Mátyás király utca teljes, Mező utca teljes,
Móra Ferenc utca teljes, Nagy Lajos utca teljes, Nagymajor teljes, Nagymajori út teljes, Őz utca teljes, Rigó
utca teljes, Róbert Károly utca teljes, Rozmaring utca teljes, Sóskút dűlő teljes, Sport utca teljes, Szellő utca
teljes, Széna utca teljes, Szív utca teljes, Szivárvány utca teljes, Tételhegy dűlő teljes, Tulipán utca teljes,
Toldi Miklós utca teljes, Völgy utca teljes.

Újsolt közigazgatási területe
OM 027867 Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60.


Felhívás!

azon Szülők számára, akiknek gyermeke 2021. szeptember 1-jén kezdi meg az 1.osztályban az általános iskolai tanulmányait

Tisztelt Szülők!

Az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része az első osztályban 2013.szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben.

Iskolánknak  20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) bekezdése alapján fel kell mérni a beiratkozáskor, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező etika órán kíván részt venni az első osztályos  tanuló a 2021/2022 - es tanévben.

Az egyházi jogi személyek online tájékoztatást adnak a Szülőknek és gyermeküknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg iskolánkban.

A tájékoztató anyag a rendkívüli helyzet miatt iskolánk honlapján található:

-    www.vecseysuli.hu

Kérem Önöket, hogy a tájékoztatást feltétlenül tekintsék meg, hiszen a beiratkozáskor, 2020. április 15-16. napján, el kell dönteniük azt, hogy a 2021/2022. tanévben:

a)     az etika órán vesz részt gyermekük ;

b)     a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

Solt, 2021. 03. 16.

Sánta Edit sk.

intézményvezető

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

(bevett egyházak)

1 Magyar Katolikus Egyház*

https://www.youtube.com/watch?v=tOubkG0-ddI https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/QgrcJHsTjVVMQXFGNdMGdWDvxvNcJJcWxsb?compose=DmwnWrRttgFGctmpDxpxcsftFjzfPNvHLVLZTgNNBjzgbmKzwSggbSwQmGBsbklSPnxdfxWDGMmb&projector=1

2 Magyarországi Református Egyház

3 Magyarországi Evangélikus Egyház

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

13 Magyarországi Baptista Egyház

14 HIT Gyülekezete

15 Magyarországi Metodista Egyház

16 Magyar Pünkösdi Egyház

17 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

18 Erdélyi Gyülekezet

19 Hetednapi Adventista Egyház

20 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

21 Magyarországi Iszlám Tanács

22 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek

23 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

24 Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország

25 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

26 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

27 Buddhista vallási közösségek

*Kérjük, a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kérnek.


Evangélikus Egyház:

https://hitoktatas2.lutheran.hu/tajekoztato/Hit Gyülekezete :

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala ( https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

Római Katolikus Egyház: folyamatban Református Egyház: https://reformatus.hu/oktatas/hittan/


Tisztelettel: Sánta Edit

intézményvezető