logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Felhívás

Kerti Nóra


Felhívás

azon Szülők számára, akiknek gyermeke 2021. szeptember 1-jén kezdi meg az 1.osztályban az általános iskolai tanulmányait

 

Tisztelt Szülők!

 

Az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része az első osztályban 2013.szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben.

Iskolánknak a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) bekezdése alapján fel kell mérni a beiratkozáskor, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező etika órán kíván részt venni az első osztályos  tanuló a 2021/2022 - es tanévben.

Az egyházi jogi személyek online tájékoztatást adnak a Szülőknek és gyermeküknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg iskolánkban.

 

A tájékoztató anyag a rendkívüli helyzet miatt iskolánk honlapján található:

-        www.vecseysuli.hu

 

Kérem Önöket, hogy a tájékoztatást feltétlenül tekintsék meg, hiszen a beiratkozáskor, 2020. április 15-16. napján, el kell dönteniük azt, hogy a 2021/2022. tanévben:

 

a)     az etika órán vesz részt gyermekük ;

b)     a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.

 

 

 

Solt, 2021. 03. 16.

 

Sánta Edit sk.

intézményvezető

 

 

 

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

(bevett egyházak)

1 Magyar Katolikus Egyház*

2 Magyarországi Református Egyház

3 Magyarországi Evangélikus Egyház

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

13 Magyarországi Baptista Egyház

14 HIT Gyülekezete

15 Magyarországi Metodista Egyház

16 Magyar Pünkösdi Egyház

17 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

18 Erdélyi Gyülekezet

19 Hetednapi Adventista Egyház

20 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

21 Magyarországi Iszlám Tanács

22 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek

23 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

24 Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország

25 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

26 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

27 Buddhista vallási közösségek

*Kérjük, a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kérnek.

 


Evangélikus Egyház:

https://hitoktatas2.lutheran.hu/tajekoztato/Hit Gyülekezete :

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja:  www.hiteserkolcstan.hu

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala ( https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

Római Katolikus Egyház: folyamatban Református Egyház: https://reformatus.hu/oktatas/hittan/


Tisztelettel: Sánta Edit

intézményvezető

Közlemény leendő elsősöknek
Felhívás