logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00

Általános Iskola

Adminisztrátor

Iskolánkról

Inézményünk, a Vécseysuli, 2013 júniusától hivatalos nevén a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Solton működik. Az aradi mártírtábornok nevét 1990 óta viseli intézményünk. Kép címe

A Kossuth Lajos u. 60. a belterületi felső tagozat épülete, amelynek 12 tantermében 40 éve folyik az oktatómunka.

A Zsolt utcai egykori napközi épületét 1989-ben, amikor az iskola egy régi épülete életveszélyessé vált, bővítették 11 tantermesre. Ma ebben kap helyet az alsó tagozat.Kép címe 1983-ban csatolták a főépülethez a 9x18 m-es tornatermet, 1998-ban pedig az egykori szolgálati lakás átalakításával informatika terem és nyelvi labor is létesült. Mindkét épületben vannak helységei a Művészeti Iskolának.

Az intézmény harmadik telephelye a Nagymajori út 24. címen található. Itt egy épületben került elhelyezésre az alsó és felső tagozat, illetve a korábban az intézményhez  tartozó óvoda is.Kép címe Az épülethez teljes méretű kézilabdapályát tartalmazó sportcsarnok is kapcsolódik. 

Iskolánk névadója, Vécsey Károly magyar főnemesi családból származik. Apja a magyar nemesi testőrség parancsnoka. Nővére udvarhölgy Ferenc József udvarában. Tanulmányait Bécsben végezte a Mária Terézia által alapított intézetben. A nyári szünetekben ellátogat Soltra, szüleihez, testvéreihez. Bécsben nemigen hallott magyar szót, és a solti családi kastélyban is német volt a társalgási nyelv. Szívesen töltötte szabadidejét Kép címeGömör megyében, Feled községben. Itt már forradalmi hangulat volt: Kossuth írásait olvasták, Petőfi Sándor és Tompa Mihály verseit szavalták, a fiatalok a magyar csárdást járták. Ő is teljes szívvel-lélekkel a magyar szabadságharc mellé állt. A magyar nyelvet törve beszélte, ezért állandóan tolmácsot tartott maga mellett, hogy a parancsokat megértse, katonáival tudjon beszélgetni. A szolnoki csata győztes hadvezére, később az aradi ostromsereg parancsnoka lesz. Éppen Temesvár ostromához kezd, amikor a szabadságharc összeomlik. Ő is leteszi a fegyvert az oroszok előtt. A bíróság kötél általi halálra ítélte. Apja is követelte súlyos megbüntetését. Végignézte bajtársai haláltusáját. Utolsónak kellett meghalnia. Holttestét az aradi köztemetőben hantolták el. 1974 óta ő is az aradi emlékoszlop sírboltjában nyugszik.