logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00

Adatvédelmi tájékoztató: Hatrátalanul!

.
Kerti Nóra

Pályázati kiírás

Pályázati kiírás a mellékelt dokumentumban!
Kerti Nóra

Diákolimpia mezei futás vármegyei döntője Kecskeméten

2024. március 19-én rendezték meg Kecskeméten a diákolimpia mezei futás vármegyei döntőjét.
Iskolánkat négy tanuló képviselte. A népes mezőnyben szépen szerepeltek tanulóink.
A 2.korcsoportos lányoknál Nagy Abigél a 23., a harmadik korcsoportos lányoknál Khoór Kamilla a 12., Dávid Flóra a 20., míg a negyedik korcsoportos fiúknál Kapocs Bence a 14. helyen végzett.
Gratulálunk a gyerekeknek! HAJRÁ SOLT!
Kerti Nóra

Tájékoztató: A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A 2024/2025. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékozta-
tom:

2024. március 27-én (szerdán) megnyitásra kerül a beiratkozás szülői felület (BÁI), amellyel a szülők-
nek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az

adott általános iskolába (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be
gyermeke jelentkezését.
A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai
országosan:

2024. április 18-19. (csütörtök és péntek) 8,00- 19,00 óráig.

Személyes beiratkozás helyszíne a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményébe:

6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60. iskolatitkári iroda (I. emelet)
Ügyintéző: Kiss Annamária Nikoletta, iskolatitkár

(Ezen a helyszínen történik az Intézmény összes feladatellátási helyére történő beiratkozás: Zsolt Utcai
Telephely /Zsolt utca 4./, Nagymajori Úti Telephely /Nagymajori út 24./.)

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi (eredeti) dokumentumokra van szükség:
 a szülő ( gondviselő ) személyazonosító igazolványára,
 a szülő ( gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
 a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
 a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 az Okmányirodában kapott NEK – adatlapra (A diákigazolvány igényléséhez kell.),

 Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Előzetesen a Mesevár Óvodától kér-
heti a nyomtatványt.). Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumo-
kat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani! (PTK.4:175. § (1) A különélő szülők a

gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben—így az iskolaválasztásnál- közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szü-
lői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyerme-
kétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de szeretnénk felhívni a

figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hi-
szen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő idő-
ben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozásról folyamatosan olvashat iskolánk honlapján: www.vecseysuli.hu (Elsősöknek fül)
Solt, 2023. 03. 18.

Sánta Edit, igazgató
Kerti Nóra

Mezei futóverseny Kunszentmiklóson

2024. március 13-án a mezei futóverseny körzeti fordulóján jártunk Kunszentmiklóson.
Második korcsoportos lányoknál Nagy Abigél első lett.
Harmadik korcsoportos lányoknál: Dávid Flóra első, Khoór Kamilla pedig harmadik lett. A csapatversenyben "A" csapatunk: Balogh Lilla, Khoór Kamilla, Tóth Dzsenifer, Hegedűs Nadin és Granek Anett első lett. "B" csapatunk: Dávid Flóra, Nyikos Vanessza, Paréj Luca és Csepregi Lili második lett.
Negyedik korcsoportos lányoknál Szilágyi Dia második lett. Csapatversenyben is másodikok lettek a lányok: Szilágyi Dia, Szondi Sára Rideg Regina és Máhl Amira.
A negyedik korcsoportos fiúk versenyében Kapocs Bence első lett. A Kapocs Bence, Faragó Benjamin, Bónizs Zoltán, Végh Krisztián és Fábián Róbert össszeállítású csapat pedig harmadik lett.
Gratulálunk a gyerekeknek! HAJRÁ SOLT!!!
Kerti Nóra

Harmadik korcsoportos lány kézilabda diákolimpia körzeti verseny

A mai napon lezárult a harmadik korcsoportos lány kézilabda diákolimpia körzeti versenye. Kalocsán jártunk az utolsó fordulón.
Sajnos ma nem sikerült mérkőzést nyernünk, így összesítésben a negyedik helyen végeztünk. Két kalocsai és a hartai iskola előzött meg minket. A csapat tagjai voltak: Kovács Dorka, Benedek Luca, Sallai Gréta, Garbacz Hanga, Tóth Dzsenifer, Törökfalvy Dóra, Csepregi Lili, Salamon Blanka, Nagy Abigél, Mészáros Lili, Faragó Karolina, Dávid Flóra, Kapocs Zsófi, Sztojka Ramóna.
Gratulálunk a lányoknak, jövőre újra lehet bizonyítani. HAJRÁ SOLT!!!
Kerti Nóra

Etika vagy hittan?

Felhívás

azon Szülők számára, akiknek gyermeke 2024. szeptember 1-jén kezdi meg az 1. osztályban az általános iskolai tanulmányait!


Tisztelt Szülők!

Az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része a fent említett évfolyamokon. Iskolánknak az EMMI rendelet 182/A. § (1) (2) bekezdése szerint tájékoztató napot kell szervezni arról, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező etika órán kíván részt venni a tanuló a 2024/2025- ös tanévben.

Ezen a napon az egyházi jogi személyek tájékoztatást adnak a Szülőknek és gyermeküknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg .


A tájékoztató nap:

- időpontja: 2024. március 6. szerda, 17,00 óra

- helyszín: Székhely Iskola (Kossuth L.u.60. magyar szaktantermében: I. emelet 104.terem)

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az EMMI rendelet 182/B § (7) alapján ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit – és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20 – áig írásban közölheti az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A módosítás lehetőségéről külön értesítést a továbbiakban nem küldünk.

Sánta Edit
igazgató
Kerti Nóra

Felsős tanulók terematlétika versenye Solton

A mai napon iskolánk felsős tanulói terematlétika versenyen vettek részt itt Solton. A gyerekek medicinlabda dobásban, helyből távolugrásban és körös futásban mérték össze erejüket.
Csapatunk a közép mezőnyben végzett, hatodikok lettünk a rész vevő 11 iskolából. Csapat tagjai voltak: Faragó Dorina, Máhl Amira, Sztojka Szabina, Faragó Benjamin, Kun Gábor, Hatvani Milán, Vajai Martin, Bonizs Zoltán, Balogh Lilla, Törökfalvy Dóra, Czirkó Zoé, Csepregi Lili, Butyera Maja, Lehotai Roland, Ocsovai Áron, Bancsók Bence, Szondi Attila, Farkas Barna, Albert János.
Legügyesebb érmeseink és helyezetteink:
Czirkó Zoé-6. lett medicin dobásban
Dávid Flóra-7. lett körös futásban
Balogh Lilla-3. lett körös futásban
Szondi Attila-4. lett medicin dobásban.
Máhl Amira-1. lett helyből távolugrásban
Máhl Amira -6. lett medicin dobásban
Faragó Dorina-3. lett medicin dobásban
Máhl Amira-8. lett körös futásban
Faragó Benjamin-2. lett körös futásban
Faragó Benjamin-6. lett helyből távolugrásban
Gratulálunk a gyerekeknek! HAJRÁ SOLT!!
Kerti Nóra

Kézilabda diákolimpia körzeti forduló

A mai napon iskolánk 3.kcs-os lány tanulói kézilabda diákolimpia körzeti fordulóján mérték össze erejüket két kalocsai és a hartai iskola ellen.
Eredményük egy győzelem , egy vereség és egy döntetlen.
A csapat tagjai voltak: Kovács Dorka, Benedek Luca, Garbacz Hanga, Csepregi Lili, Dávid Flóra, Czirkó Zoé, Törökfalvy Dóra, Salamon Blanka, Mészáros Lili, Tóth Dzsenifer, Sztojka Ramóna, Sallai Gréta és Faragó Karolina.
Gratulálunk a lányoknak! Hajrá Solt!!!!
Üdvözlettel: Persóczkiné Bea
Kerti Nóra

Játékos sportverseny Törökbálinton

A mai napon iskolánk legügyesebb első, második és korcsoportos fiú és lány tanulóival a játékos sportverseny országos elődöntőjén voltunk Törökbálinton.
A versenyen kilenc iskola vett részt, kis sportolóink három iskolát tudtak megelőzni, így a hatodik helyen végeztünk!
Büszkék vagyunk a gyerekekre, hiszen a csapatot betegségek gyengítették. Köszönet a sok-sok gyakorlásért és a csodálatos versenyzésért!
A csapat tagjai voltak: Czirkó Maja, Értékes Lili, Nagy Abigél, Molnár Bence, Farkas András, Szabó István, Szappanos Zsófi, Czirkó Vanda, Farkas Panni, Hegedűs Sándor, Laki András, Szabó Zonga, Nyéki Emma, Andriska Hanna, Szabó Ádám és Szabó Ákos.
A felkészülésben aktívan részt vett még: Csepregi Zsolt és Kiliti Noémi.
Kerti Nóra

Kiskunhalas: diákolimpia játékos sportverseny

Iskolánk első és második korcsoportos tanulói a mai napon Kiskunhalason a diákolimpia játékos sportverseny vármegyei döntőjén a harmadik helyen végeztek. Ezzel az eredménnyel ott lehetünk a következő fordulóban :az országos elődöntőben.
A csapat tagjai voltak: Andriska Hanna, Farkas András, Laki András, Czirkó Vanda, Értékes lili, Nagy Abigél, Szappanos Zsófi, Farkas Panni, Molnár Bence, Czirkó Maja, Szabó Zonga, Nyéki Emma, Szabó Ákos, Szabó Ádám , Csepregi Zsolt és Hegedűs Sándor.
Gratulálunk a gyerekeknek! HAJRÁ SOLT!
Kerti Nóra

Csörgő Gyula körzeti terematlétika verseny Kunszentmiklós

Küldöm a mai versenyeredményt.
Iskolánk alsós tanulói a mai napon Kunszentmiklóson versenyeztek a Csörgő Gyula körzeti terematlétika versenyen.
12 iskola csapata mérte össze erejét 30m-es futásban, kislabda hajításban, helyből távolugrásban és 2 körös futásban. A mi iskolánk kis sportolói az előkelő Első helyen végeztek. Csapatunk tagjai voltak: Laki András, Szabó Ádám, Szabó Ákos, Khoór Mózes, Nagy Kristóf, Farkas Panni, Nagy Abigél, Kapocs Zsófi, Jobbágy Csenge, Garai Emma, Czirkó Vanda, Czirkó Maja, Szappanos Zsófi, Kiliti Noémi, Rácz Zoé, Silling Tamás, Farkas András, Csepregi Zsolt, Nagy Bence, Szabó István, Khoór Máté, Paréj Tamás, Lehotai András, Szabó Zonga, Andriska Hanna, Nyéki Emma, Döbrentei Fanni.
Az első korcsoportos lányoknál a legügyesebbek voltak: Szabó Zonga, aki 3.lett kislabda hajításban, 6.lett 30m-es futásban, 5.lett helyből távolugrásban és körös futásban. Andriska Hanna, aki 2.lett 30m-es futásban 6.lett kislabda hajításban és 3. lett körös futásban. Nyéki Emma pedig első lett helyből távolugrásban.
Az első korcsoportos fiúknál a legügyesebb Szabó Ákos volt, aki 3.lett kislabda hajításban.
A második korcsoportos lányoknál Nagy Abigél 7.lett 30m-es futásban, 5.lett helyből távolugrásban és 6.lett körös futásban. Farkas Panni 3.lett 30m-es futásban és 5.lett körös futásban. Kapocs Zsófi 4. lett helyből távolugrásban. Czirkó Vanda 7., Jobbágy Csenge 5. és Czirkó Maja 2.lett kislabda hajításban.
A második korcsoportos fiúknál a legügyesebbek voltak: Silling Tamás, aki 2.lett 30m-es futásban és 3.lett helyből távolugrásban. Csepregi Zsolti 3.lett körös futásban és 4.lett kislabda hajításban. Khoór Máté 7. Lehotai András pedig 2.lett kislabda hajításban. Farkas András 6.lett körös futásban.
Gratulálunk a gyerekeknek. Hajrá Solt!!!!
Kerti Nóra

Gyaloglónap 2023.

Kedves Szervező!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult Világ Gyalogló (HÓ)Nap országos eseménysorozat sikeresen lezárult.

Az, hogy az ország mind a 19 megyéjében sikerrel valósultak meg programok, az Önök aktív szervezőmunkája nélkül nem jöhetett volna létre!

Idén 396 benevezett eseménnyel minden eddiginél több túra zajlott az októberi időszakban. Köszönjük, hogy kiemelkedően aktív részvételükkel hozzájárultak a rendezvény céljainak megvalósításához.

A gyaloglás a legősibb mozgásforma, mely egészen kiskortól végig kíséri az életünket. Eszközt nem igényel, kortól függetlenül bárki számára könnyen teljesíthető. Ennek népszerűsítését segíti programunk. Pontosan ezért, az egyszerűségében rejlik a sikeressége. A Világ Gyalogló (HÓ)Nap: ösztönző, inspiráló, közösségformáló, hiánypótló, motiváló, lehetőségekkel teli. Legyenek büszkék arra, hogy programjukkal értéket teremtenek a környezetük számára és segítik a fizikailag aktív életmód kialakulásához szükséges szemléletváltást!

Büszkék vagyunk arra, hogy kiváló szervezőmunkájuknak köszönhetően számos helyen már hagyományteremtő jelleggel csatlakoztak a programhoz. Az idén több kihívással bővített programunkkal úgy tapasztaltuk, hogy sokakat inspiráltunk igazán komplex, kreatív programok megvalósítására.

Reméljük, hogy a túrán résztvevő gyermekek és felnőttek rengeteg élménnyel gazdagodtak. Munkájukat és részvételüket Czene Attila olimpiai bajnok szövetségünk elnöke, valamint az én aláírásommal ellátott emléklappal köszönjük meg.

Ha tehetik, túrázzanak rendszeresen, buzdítsák erre a környezetüket és csatlakozzanak 2024-ben is programunkhoz.

További sikeres, sportos évet kívánunk!
Kerti Nóra

Gyaloglónap

Gyaloglónap 2023.október 20.

Iskolánk minden évben csatlakozik a Masport által meghirdetett Világ Gyaloglónap rendezvényéhez. Ez ebben a tanévben sem maradt el. Október 20-án Kissoltot választottuk túránk helyszínének. A szervezést a diákönkormányzat bonyolította le. Plakátokon, iskolai zárt csoportokon belül hirdettük meg az eseményt. Több, mint nyolcvanan gyülekeztünk a Kissolti iskolaudvaron ezen az októberi napsütéses délutánon. A túránkhoz a Bács Sport nordic walking csoportja is csatlakozott. Túravezetőnk kedves kis tanítványunk volt, aki Kissolt ezen a részén otthonosan mozog. Majdnem öt kilométeresre sikeredett a gyaloglás, amit egy óra alatt tettünk meg. Köszönjük mindenkinek, aki ott volt velünk. Kellemesen elfáradtunk és feltöltődtünk. A millió Lépés kihíváshoz pedig tovább gyűjtöttük a kilométereket.

Persóczki Zoltánné DÖK
Kerti Nóra

Az intézmény nyitvatartási ideje

Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00
Kerti Nóra