logokicsi Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

A Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI 2021. évi ballagási ünnepségére vonatkozó szabályzata

Iktatószám:229./I./2021.

A Solti Vécsey Károly Általános Iskola és AMI

2021. évi ballagási ünnepségére vonatkozó szabályzataJogszabályi háttér:

· 250/2021. (V. 17.) Korm. rendelet a 2021. évi ballagási rendezvények megtartásának feltételeiről

· 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

· 252/2021. (V. 17.) Korm. rendelet a köznevelési intézmények területére belépéssel

· 264/2021. (V. 21.) Korm. rendeletA ballagási rendezvény a köznevelési intézmény nyitott, épületen kívüli területén kerül megtartásra. Az épületbe csak a ballagó, és a ballagási rendezvényen fellépő, szervező jöhet be.

A ballagási rendezvényen a ballagó tanuló (a továbbiakban: ballagó) által meghívott személyek

(a továbbiakban: meghívott) életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek, azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak.

A meghívottak, valamint a ballagási rendezvény külsős résztvevői– orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ez alól kivételt képez:

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,

b) az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő

személy,

c) a ballagó és

d) a ballagási rendezvényen fellépő.Minden ballagó diák számára 10, azaz tíz meghívott vendég engedélyezett.

A hozzátartozók, meghívott vendégek az iskola udvarán tartózkodhatnak, az intézmény zárt részeibe nem jöhetnek be! Ebből adódóan számukra a WC-k, mosdók sem használhatók.

Rossz idő esetén a ballagást megtartjuk az épületben, de ekkor sem tartózkodhatnak a vendégek az épületben. Kérjük szíves megértésüket!Kérünk mindenkit, hogy továbbra is kiemelt figyelmet fordítsanak egymásra, gyermekeinkre,

vigyázzunk magunk és egymás egészségére!Solt, 2021. május 31.Tisztelettel:

Sánta Edit

intézményvezető
Kerti Nóra

Zeneiskolai jelentkezés online kérdőív

https://forms.gle/Q9buh4Vo3CcrSJee8
Kerti Nóra

Ismét rendes munkarendben folytatódik az oktatás

Tisztelt Szülő!Hivatkozva a 177/2021. (IV.15.) Kormány rendeletben foglaltakra ezúton tájékoztatom, hogy 2021. május 10. napjától ismét rendes munkarendben folytatódik az oktatás valamennyi intézményben (az alsó és a felső tagozatban is egyaránt).A jelenléti oktatással kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni:Abban az esetben, ha a szülő féltésből nem engedi gyermekét az iskolába, szülői vagy orvosi igazolás esetén lehetőség van a távolmaradásra, azt a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezheti, azonban a hiányzást minden esetben írásban kell a szülőnek igazolnia.

Ebben az esetben a tanuló igazolt hiányzásainak száma nő ezekkel az órákkal. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, ha a tanuló hiányzásainak száma meghaladja a 250 órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet annak érdekében, hogy a tanévet sikeresen, eredményesen tudja zárni.Az EMMI által kiadott Intézkedési Terv, a szeptemberi iskolakezdés óta érvényben lévő Protokoll, valamint A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet továbbra is érvényben van.Minden tanulónak és kedves családjuknak jó egészséget kívánunk!Tisztelettel:Sánta Edit

intézményvezető
Kerti Nóra

Tájékoztató a köznevelési intézményben online közvetítéssel igénybe vehető oktatás adatkezelése

Fontos tájékoztató a köznevelési intézményben online közvetítéssel igénybe vehető oktatás adatkezeléséről!
Felhívjuk a szülők, tanulók figyelmét arra, hogy az online közvetítés rögzítése, tárolása nem megengedett, annak büntetőjogi, adatvédelmi jogkövetkezménye lehet.
Kerti Nóra

Versmondóink versei

Kedves Látogatóink!

Versmondóink verseit az alábbi dokumentumban található linkre kattintva hallgathatják meg!
Kerti Nóra

Általános iskolai beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:Személyes beiratkozás esetén a következő telefonon illetve emailen kell egyeztetnie előzetesen:

· 78/486-028 vagy 30/7810887

· vecseysuli@gmail.com

Ügyintéző: Kiss Annamária Nikoletta, iskolatitkár

Időpontfoglalás ideje: 2021.április 7-14. napjáig, munkanapokon, 13,00- 16,00


A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Bajai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Solt, 2021. március 31.


Sánta Edit

intézményvezető
Kerti Nóra

Ingyen Internet a digitális oktatás alatt

Segítségképpen felhívjuk mindenki figyelmét, hogy jár az ingyenes internet.
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021 (III.5.) Korm. rendelet alapján az alapfokú oktatásban részülő diák és alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézményben dolgozó pedagógus/oktató számára 2021-ben egyszer 30 napra díjmentes vezetékes internetszolgáltatást biztosítunk.
A kérelem kitöltéséhez szükség lesz a számlán található Ügyfélkódra, valamint az oktatási jogviszonyt bizonyító úgynevezett oktatási azonosítóra.
Néhány segítség a teljesség igénye nélkül:
https://opcnet.hu/internet-havidijmentesseg/... https://www.telekom.hu/lakossagi/dijmentesseg/form...
https://www.tarr.hu/lakossagi/dijmentesnet3


Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulójának eredményei

Megszületett a a XXIV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulójának eredményei.

A versenyszabályzat értelmében a következő fordulóra az 1. forduló legjobbjai juthatnak tovább. Ez jelen esetben – a vírushelyzetből és a digitális verseny újdonságából következően – megyénkénti és fővárosi bontásban a legjobban teljesítő versenyzők 20%-át jelenti. A több mint tizenegyezer versenyző közül az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági diákokkal együtt mintegy kettőezer-négyszázan folytathatják a versenyt.

A továbbjutástól függetlenül kihirdetjük az évfolyamok iskolai győzteseit, és ha újra iskolába jövünk, átadjuk az oklveleleket, emléklapokat a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak.

5.évfolyam versenyzői:
Borbély Alexandra 5.b
Horváth Petra 5.a
Szabó Kincső 5.b
Évfolyamelső: Horváth Petra 5.a

6.évfolyam versenyzői:
Jakab Zsüliett 6.a
Jankovics Lili 6.b
Koch Lóránt 6.c
Kovács Gréta 6.b
Lovas Eszter 6.c
Pekli Judit 6.a
Végi Dorina 6.a
Évfolyamelső: Lovas Eszter 6.c

7.évfolyam versenyzői:
Fekete Bence 7.c
Jurinka Maura Mira 7.b
Évfolyamelső: Fekete Bence 7.c

8.évfolyam versenyzői:
Laki Gábor 8.c
Mihók Zsófia 8.c
Nánai Dávid 8.c
Szuromi Gréta 8.a
Szuromi Miklós 8.a
Évfolyamelső: Szuromi Gréta 8.a

A megyei fordulóra a következő tanulók jutnak tovább:
Horváth Petra 5.a (felkészítő pedagógus: Tenggné Bodicsi Júlia)
Lovas Eszter 6.c (felkészítő pedagógus: Sánta Edit)
Fekete Bence 7.c (felkészítő pedagógus: Őriné Végi Éva)
Köszönjük mindenkinek az önzetlen munkát és fáradozást, amelyet anyanyelvünk értékeinek megőrzéséért, valamint megvalósulásáért végeznek.
Köszönjük a diákok felkészítését, a verseny szervezését és nyitottságukat az új versenyszervezők és az új versenyforma elfogadására.
Felkészítő pedagógusok: Őriné Végi Éva, Sánta Edit, Tenggné Bodicsi Júlia, Vörösné Balogh Éva

Sánta Edit
magyartanár
versenyszervező
Kerti Nóra

Közlemény leendő elsősöknek

Közlemény a mellékletben olvasható!
Kerti Nóra

Felhívás

Felhívás

azon Szülők számára, akiknek gyermeke 2021. szeptember 1-jén kezdi meg az 1.osztályban az általános iskolai tanulmányaitTisztelt Szülők!


Az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része az első osztályban 2013.szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben.

Iskolánknak a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) bekezdése alapján fel kell mérni a beiratkozáskor, hogy melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező etika órán kíván részt venni az első osztályos tanuló a 2021/2022 - es tanévben.

Az egyházi jogi személyek online tájékoztatást adnak a Szülőknek és gyermeküknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg iskolánkban.A tájékoztató anyag a rendkívüli helyzet miatt iskolánk honlapján található:

- www.vecseysuli.huKérem Önöket, hogy a tájékoztatást feltétlenül tekintsék meg, hiszen a beiratkozáskor, 2020. április 15-16. napján, el kell dönteniük azt, hogy a 2021/2022. tanévben:a) az etika órán vesz részt gyermekük ;

b) a hit- és erkölcstan választása esetén melyik egyházat választja.Solt, 2021. 03. 16.Sánta Edit sk.

intézményvezetőAz Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

(bevett egyházak)

1 Magyar Katolikus Egyház*

2 Magyarországi Református Egyház

3 Magyarországi Evangélikus Egyház

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)

6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség

7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)

13 Magyarországi Baptista Egyház

14 HIT Gyülekezete

15 Magyarországi Metodista Egyház

16 Magyar Pünkösdi Egyház

17 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

18 Erdélyi Gyülekezet

19 Hetednapi Adventista Egyház

20 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

21 Magyarországi Iszlám Tanács

22 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek

23 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

24 Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország

25 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza

26 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház

27 Buddhista vallási közösségek

*Kérjük, a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kérnek.
Evangélikus Egyház:
https://hitoktatas2.lutheran.hu/tajekoztato/


Hit Gyülekezete :
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának honlapja: www.hiteserkolcstan.hu
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának videó ajánlója ( https://youtu.be/wf5abIeeF_U )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Facebook oldala ( https://www.facebook.com/hiteserkolcstan )
A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatásának Instagram oldala ( https://www.instagram.com/hiteserkolcstan/ )

Római Katolikus Egyház:
folyamatban

Református Egyház:
https://reformatus.hu/oktatas/hittan/Tisztelettel:

Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Felhívás

A Bajai Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység-vezető (alapfokú művészeti iskola intézményegység) (magasabb vezető) beosztás ellátására.A felhívás itt olvasható:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujmj5tfne2


Tisztelettel:

Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Digitális oktatás

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a digitális oktatás 2021. március 9-én, kedden, 8 órától indul. Kérjük Önöket, legyen türelemmel, jelenleg a DKT felület nem működik!
Tisztelettel:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Tankötelezettség

TANKÖTELEZETTSÉG
2021/2022-es tanévben tanköteles az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, azaz
2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között született.
Azok a szülők, akik szeretnék gyermeküket további egy évig óvodai nevelésben részesíteni, az Oktatási Hivatalnál kérvényezhetik 2021. január 1. és 15. között. További információt, illetve a dokumentumok benyújtásának módjáról szóló tájékoztatást az alábbi oldalon találják meg:

https://www.oktatas.hu/.../tankotelezettseg_halasztasa

Tisztelettel:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Solti Vécseys Diákokért Alapítvány

Pályázatok elbírálása
Kerti Nóra

Kötelező testhőmérséklet mérésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. október 1-jétől Intézményünkben is kötelező mindenki számára a testhőmérséklet mérése a Kormány a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431./2020. (IX.18.) Korm. rendelete értelmében.

A tanuló (felnőtt is) csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Ha a tanuló testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi tanulótól elkülönítjük az izoláló helyiségben, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

Véleményünk szerint az első mérőnek otthon a szülőnek kell lenni, így tisztelettel kérünk mindenkit, hogy beteg, lázas gyermeket ne indítson el reggel az iskolába!

A testhőmérséklet-mérést pedagógusok, nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók, egyaránt végzik majd.

Az elmúlt napokban próbaméréseket végeztünk, így megállapítottuk, hogy a tanulók folyamatosan, fennakadás, torlódás nélkül tudnak bejönni az épületbe.

Az épület(ek)be 7,30- 7,45-ig tartó időszakban lehet bejönni, szigorúan csak a mérési pontokon keresztül.

Mérési pontok:

Székhely:

· főbejárat mindkét ajtajánál mérünk

Zsolt Utcai telephely:

· főbejáratnál és a főbejárat előtti részen mérünk

Nagymajori Úti Telephely:

· főbejárat mindkét ajtajánál mérünk


A mérésnél fokozott türelmet és megfelelő távolságtartást kérünk!

A továbbiakban is érvényben van a kötelező maszkhasználat, és a kézfertőtlenítésre/kézmosásra alkalmazandó szabályok.

További fontos információk megerősítésképpen:

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az a tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.


Köszönjük szépen az együttműködésüket!

Tisztelettel:

Sánta Edit, intézményvezető
Kerti Nóra