cimer Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő kiterjesztéséről

Adminisztrátor

Tisztelt Szülők!

 

A Kormány a 1265/2017. ( V.29.) Kom. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be a 5-8. évfolyam tanulói számára, és terjeszti ki  középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Az állami ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyve, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve, mivel az 1. és 2. évfolyamon megszűnt a tartóstankönyv használata, ezen évfolyamok tanulói minden évben új tankönyvet kapnak, tankönyveiket nem kell az iskolai könyvtárba bevételezni, azok a tanulók tulajdonában maradnak.

Tisztelettel: Sánta Edit

intézményvezető

Nem vagy egyedül
Fenntarthatósági témahét