cimer Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Nyelvi témahét 2016. április 25 - 29.

Adminisztrátor


Minden évfolyamon érdekes nyelvi feladatokkal, játékokkal, szituációs csoportfoglalkozásokkal, csapatvetélkedőkkel (több évfolyamon) nyelvi kvíz feladatokkal, rejtvényekkel, társasjátékkal, filmvetítéssel, mesefeldolgozással és daltanulással várták a német és angol nyelvtanárok a diákokat, hogy kilépve a tanóra keretei közül egy kicsit „másképp” foglalkozzanak a német és angol nyelvekkel.

Ötödikesek


Mind a kissolti, mind a solti telephelyen különböző helyszíneken, a hét minden napján sok érdekes, tevékenykedtető és játékos feladatokat oldottak meg az angol és német nyelvet tanító pedagógusok irányításával a diákok. A délutáni foglalkozásokon több, mint 200 gyerek vett részt. A délutáni német foglalkozásokat vezették: Görgényiné Péter Anikó és Molnár Gáborné az angolokat Dr Kovácsné Nyíri Nikolett, Paréjné Molnár Julianna és Szabóné Lang Mária.

A nyelvi témahét célja volt a diákok nyelvi kompetenciájának fejlesztése, aktív szókincs bővítése, beszélt nyelvi készségek fejlesztése. Bővítettük  a diákok szókincsét több témakörben is (ünnepek, sport, foglalkozások, ételek és vásárlás…   stb. ) illetve a meglévő szókincset gyakoroltattuk dominóval, quiz feladatokkal, „ flashcard”-okkal, „bombával” (addig járt körbe a bomba, amíg fel nem robbant és közben egy-egy témakőrben sorolni kellett az angol szavakat.) A csapatvetélkedőkön nemcsak a nyelvtani tudnivalókat kértük számon, hanem a szövegértési és hallás utáni szövegértésen túl , párbeszédeket kellett összerakni és előadni. Vicces és tréfás feladatok is voltak. Kissolton egy mesét dolgoztak fel a különböző évfolyamokon természetesen a gyerekek korosztályának és képességeiknek megfelelő feladatokkal.

A visszajelzések alapján a gyerekek élvezték, és örömmel csinálták a feladatokat, jó hangulatban teltek el ezek a délutáni foglalkozások. A vetélkedőkért, a rejtvények jó megoldásáért, az eredményes csapatmunkákért még jutalmakat is kaptak tanulóink. (angol könyvek, oklevelek és csoki)

Remélem jövőre is szívesen jönnek el diákjaink! Várjuk őket.

                                                                                    Nyelvtanárok

A diákok foglalkoztatásának adózási szabályai