cimer Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Ásatás a Tételhegyen, Pékmajorban

Adminisztrátor

Főleg az ötödikesek várták nagy izgalommal az avar kori temető feltárást, még ha ebben most személyesen nem is vehettek részt. A kilátogató gyerekek között voltak már „rutinos kis régészek” is, akik pár évvel ezelőtt nyáron a tételhegyi feltárásoknál nemcsak, mint vendég vehettek részt. Akkor egy szelvényben ők maguk tárhatták fel a leleteket.

Szentpéteri Józsefnek, az MTA főmunkatársának, az ásatás vezetőjének kutatásai alapján találták meg az avar kori temetőt, amit tavaly ősszel kezdtek feltárni, és idén folytatták a munkálatokat.  Mivel kis helyen folyt az ásatás, a gyerekeket 12-15 fős csoportokban vezették végig a szelvényekben. Szentpéteri József és Petkes Zsolt, az MTA munkatársa vezette a csoportokat. Rengeteg érdekes információt tudtak meg a gyerekek az itt élt nép szokásairól, hagyományairól. Figyelmüket elsősorban a feltárt sírok kötötték le. Figyelmesen hallgatták az érdekes, színes beszámolókat a feltárás menetéről, a leletekről, illetve az ezekből levont következtetésekről. Külön élményt jelentett, amikor a feltárt leleteket kézbe is vehették. Rengeteg kérdéssel „bombázták” a régészeket, akik mindig kimerítő válaszokat adtak. A másfél óra gyorsan eltelt. Élményekkel és tudással gazdagodva tértünk haza.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövő nyáron is mehetünk újabb helyszínekre, ahol talán még gazdagabb leletanyaggal találkozhatunk, és mi is részt vehetünk a munkában.

Szeretnénk megköszönni Szentpéteri Józsefnek és Petkes Zsoltnak, hogy már évek óta lelkesen mutatják be tanulóinknak a Tételhegy rejtelmeit. Külön köszönettel tartozunk a szülőknek, akik vállalták a gyerekek szállítását. Bízunk benne, hogy ők is ugyanúgy élvezték a „tanulmányi kirándulást”, mint a gyerekek.  

Kissné Horváth Annamária    Benkovics Mihály

Pénz7 - Bankoljunk okosan!
A mindennapos testnevelés megvalósítása iskolán kívüli sportfoglalkozással