cimer Vécsey Károly Általános Iskola és AMI – Solt

Év végi összefoglaló gyerekeknek

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

Lassan elérkezik az év vége, már látjuk a VAKÁCIÓ kezdetét! Nagyon nehéz év mögött állunk, mindenki megérdemli már a pihenést, újratöltődést.
Néhány fontos eseményt közlünk tájékoztatásul az év végi szervezési feladatokkal kapcsolatban.

a) 2020. 06.04. (csütörtök): 10,30 (Megvalósítás helyszíne: Székhely) : Nemzeti összetartozás napjára plakátkészítés a 7.abc osztály képviselőivel. Az osztályfőnökök, Kata néni, Éva néni és Zoli bácsi az érintett tanulókkal már felvette a kapcsolatot.
b) 2020.06.02- 06.15. időszakában az esetleges egyéni/kiscsoportos felzárkóztatásról minden tanító/tanár gyerekenként külön egyeztet.
c) 2020.06.08-12.: tankönyvek/könyvtári könyvek beszedése. Minden osztályfőnök felveszi a kapcsolatot osztálya tanulóival, ő fog egyeztetni a beszedés pontos módjáról és időpontjáról. Kérjük, hogy a visszaszedésre váró könyveket tisztán, írásmentesen hozzátok vissza, úgy adjátok le.
d) 2020.06.12.: 6. tanítás nélküli munkanap. Nincs digitális tanítás, ügyeletet kapnak az igénylő tanulók.
e) 2020.06.15. : osztályozó értekezlet : jegyeket lezárja a nevelőtestület.
f) 2020.06.19.(péntek) 9,00: Zártkörű, hagyományostól eltérő ballagás a Nagymajori Úti Telephelyen a 8.b osztály számára. A ballagáson a 8. b osztály tanulói (+ 2 fő hozzátartozó tanulónként), a 7.c osztály tanulói és az Intézmény pedagógusai vesznek részt. A ballagás nem kötelező, minden szülő nyilatkozott, hogy gyermekének a részvételét engedélyezi vagy nem engedélyezi. Helyszín: Nagymajori Úti Telephely, belső udvar.
g) 2020.06.19.(péntek) 17,00: Zártkörű, hagyományostól eltérő ballagás a Székhelyen a 8.a osztály számára. A ballagáson a 8. a osztály tanulói (+ 2 fő hozzátartozó tanulónként), a 7.ab osztály tanulói és az Intézmény pedagógusai vesznek részt. A ballagás nem kötelező, minden szülő nyilatkozott, hogy gyermekének a részvételét engedélyezi vagy nem engedélyezi. Helyszín: Székhely, sportpálya.
h) A 8. évfolyam a ballagáskor megkapja a bizonyítványát.
i) 2020.06.22.: bizonyítványosztás kiscsoportban/osztályonként kültéren. A bizonyítványosztáson nem kötelező részt venni a tanulónak! A KRÉTA felületen mindenki látja az év végi bizonyítványát. Az osztályfőnökök egyeztetni fognak az osztályukkal a pontos időpontról.

Jó tanévzárást kívánunk!
A pedagógusok és az iskolavezetés nevében:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Határidő hosszabbítás

Tisztelt Szülők!

A Bajai Tankerületi Központ meghosszabbította a nyári felügyeletre és a Napközi Erzsébet-Táborba való jelentkezés határidejét.
Kérjük, 2020. május 25. 12.00-ig küldjék vissza a kitöltött kérdőíveket!

Köszönjük!

Sánta Edit
Intézményvezető
Kerti Nóra

Nyári felügyelet

Tisztelt Szülők!
2020. június 15-28., valamint 2020. augusztus 24-28. között nyári felügyeletet biztosítunk azoknak a tanulóknak, akiknek a szülei ezt kérik.
Kérjük, jelezzék, igényelnek-e felügyeletet gyermekük számára az adott időszakban.
Válaszaikat kérjük, juttassák vissza legkésőbb május 21. 12.00-ig a KRÉTA üzenetek kérdőív felületén!

Köszönjük.

Ui.: Elnézést kérünk a szoros határidőkért, de a Tankerület felé jelentési kötelezettségünk van május 21-én.

Sánta Edit
Intézményvezető
Kerti Nóra

Nyári tábor - Erzsébet tábor

Tisztelt Szülők!

Lehetőségünk nyílt arra, hogy nyári napközis tábor szervezésére pályázzunk. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, lehetősége lesz egy egyhetes táborban részt venni azoknak a tanulóknak, akinek a szülei ezt kérik.
A tábor hétfőtől péntekig, minden nap 8.00-16.00 óráig tart, helyszíne a Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
A tábor díja 500 Ft, melyet a szülőnek kell befizetnie.
2020 június 29-től jelölhető ki a tábor hetének pontos ideje. Ez még egyeztetés alatt áll.
Kérjük, hogy a KRÉTA üzenetek felületén a kiküldött kérdőívben jelölje részvételi szándékát!
A visszajelzés határideje: 2020. május 21. 12.00
Köszönjük!


Sánta Edit
Intézményvezető
Kerti Nóra

Művészeti iskola - Jelentkezési lap

Tisztelt Szülők, kedves leendő Zeneiskolások!

A koronavírus járvány mindannyiunk életét befolyásolja, korlátoz bennünket abban, hogy személyesen üdvözöljük egymást, személyesen találkozzunk az iskolában, zeneiskolában. A mindennapi életünkben a művészetek láthatatlanul irányítanak bennünket, olyan belső impulzusokat indítanak el bennünk, amelyek egész életünkre kihatnak.
„Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel... még tovább mennék: nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei nevelése” - hangzott el Kodály Zoltántól 1948-ban, Párizsban, egy művészeti nevelésről szóló gyermeknapi konferencián. Kodály arra célzott: minden édesanyának hinnie kell abban, hogy a gyermeke egészséges fejlődése szempontjából már magzat és újszülött korban is fontos az éneklés, mondókázás. A zenepedagógus gondolatait azóta számos kutatás alátámasztotta.
Kérem ragadják meg az alkalmat, hogy gyermekük művészeti képzésben részesüljön. A jelentkezési lapot és az információkat megtalálják a Word fájlban.

2020. május 11. Tisztelettel és szeretettel Önök felé: Fuchs Attila
intézményegység-vezető
Kerti Nóra

Tankerület kiegészítő tájékoztatása a Beíratkozásról

" Kiegészítő tájékoztatás az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban:

A szülő megerősítése vagy kérvénye alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:1. A gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét.
Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek — csillaggal jelölt, kötelező — alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet email formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett" státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

2. A gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét.

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett" státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.3. Amennyiben olyan, körzettel rendelkező intézménybe szeretné beíratni a szülő a gyermekét, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint nem minősül körzetes iskolájának
Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely iskola a „Függőben" státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16. és 21. között hozza meg az intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett" vagy „Nem került felvételre" státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó lakhelye szerinti körzetes iskolát is."
Kerti Nóra

Következő tanév: Etika/Hit -és erkölcstan tantárgy módosítása

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az EMMI rendelet 182/B § (7) alapján ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit – és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20 – áig írásban közölheti az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.Tisztelettel:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelés

Tisztelt Érdeklődők!

A Dokumentumtárban megtalálható ,,A tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről” szóló tájékoztató, valamint a hozzá kapcsolódó Útmutató.

Tisztelettel:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Beíratkozás

Beíraktozással kapcsoltos tudnivalókat a "Leendő elsősöknek" fülön talál!

A gyermek oktatási azonosítóját a jelenlegi óvodájából tudjuk megkapni!
Kerti Nóra

Munkarend a tavaszi szünet heteiben

Mellékletben olvasható a tavaszi szünetre vonatkozó munkarend.
Kerti Nóra

Gyermekfelügyeletet biztosító intézmények listája

Gyermekfelügyeletet biztosító intézmények listája
Kerti Nóra

Kiscsoportos felügyelet

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) számú Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelési törvény alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

Ezúton értesítem, hogy a Bajai Tankerületi Központ a gyermekfelügyelet biztosítására Solt településen a következő intézményt jelölte ki:

Solt Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sánta Edit 6320 Solt, Kossuth Lajos utca 60. vecseysuli@gmail.com 78/486-028


Tisztelettel:
Sánta Edit
intézményvezető
Kerti Nóra

Zeneiskola KRÉTA elérhetősége

Zeneiskola KRÉTA elérhetősége:

https://klik027867101.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
Kerti Nóra

Digitális tanrend

Kedves Gyerekek!

Itt láthatod a következő hetek órarendjét.
Minden tantárgyból egy héten csak egyszer fogsz kapni levelet a pedagógusodtól. A tantárgyakra vonatkozó levél minden nap fél 9 után megjelenik a KRÉTA felületén! Ez lesz a hivatalos csatorna, ezt kell mindig figyelmed!
Ez a levél tartalmazza azt a tananyagot, amelyet a következő hétig meg kell csinálnod.
Ha elakadsz, telefonon, ímélen, skypn stb. segítséget kérhetsz. Hogy pontosan milyen időpontban, azt később fogjuk mondani.

Jó munkát, jó tanulást, remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk!
És ne feledd: maradj otthon, csak gondolatban legyél a másikkal együtt!!!


Minden pedagógus nevében : szeretettel gondolunk Rátok, Edit igazgató néni.
Kerti Nóra

Meleg étkezés biztosítása

"A gyermekek (óvodás, iskolás) részére az önkormányzat hétközben egyszeri meleg étkeztetést biztosít. Ezt igényelni kell mind a fizetős, mind az ingyenes étkezőknek. Csak akkor tudunk elegendő adagot biztosítani, ha jelzik az igényüket. Az ebéd befizetése az eddig megszokott módon történik. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot (telefonon vagy e-mailben!) a konyhával a következő elérhetőségeken:
Vajda Józsefné, Sebők Szilvia: 78/487-287 fincsikonyha.solt@gmail.com
A gyerekeknek az ételt ételhordóban tudjuk kiadni, helyben fogyasztásra nem lesz lehetőség! Kérjük, hogy ételhordót hozzanak magukkal és gondoskodjanak annak fertőtlenítéséről a következő alkalomig. Ebédkiadás: minden hétköznap 11,30-13:00 a konyha hátsó bejáratánál, illetve a kissoltiaknak a megszokott helyen. Az iskola épületébe TILOS a belépés.
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek!
További intézkedésekről, tudnivalókról tájékoztatni fogjuk Önöket Solt Város honlapján, illetve a közösségi felületen.
Németh István
polgármester"
Kerti Nóra